Processutveckling, ledarskap & utbildning

Changeloops löfte inom processutveckling är att alltid ha verksamhetens mål och medarbetare i centrum. Samt organisationens förbättrade attityder i fokus och effektiva processer som en självklarhet.

Våra tjänster och erbjudanden

Har ni behov av att genomföra större förändringar i er organisation och inte riktigt vet var ni ska börja. Med våra tjänster inom processutveckling, ledarskap och utbildning kan ni få hjälp med enstaka insatser eller hela vägen i mål. Det är helt er organisations nuläge, mål och behov som styr. Vi inleder varje uppdrag med att kartlägga ert nuläge och identifiera de aktiviteter som krävs för att ta er till önskat läge. Du kan läsa mer under respektive tjänst.

Processutveckling

Få hjälp med er organisations processutveckling. Vi erbjuder ett brett urval av metoder och tjänster. Detta för att vi ska kunna hjälpa er precis där ni är just nu.

Facilitering av Kaizen-workshops – 3-5 dagar, för att snabbt flytta fram era positioner inom ett specifikt område.

Projektledning för övergripande lean-implementeringar – Är ni osäkra på hur ni ska börja er lean-implementering? Eller behöver ni göra en omstart av en redan påbörjad lean-satsning? Jag kan hjälpa er med hur ni kommer igång på rätt sätt och hur ni sedan jobbar vidare med förändringsledning internt.

Projektledning – Projektledning inom produktionsteknik

Produktionsteknik – Investeringsberäkningar, optimering av produktionsflöde, produktionslayouter med mera.

Lean Green – Använda lean-metoderna för att adressera ert företags klimatpåverkan med målet att minska utsläpp av växthusgaser.

Förbättringsaudit – Bedöma möjlig potential vid en lean-satsning, identifiera processerna i företaget och deras styrkor och förbättringspotential. Dagarna avslutas med en skriftlig rapport samt presentation av resultatet.

processutveckling
förändringsledning ledarskap

Ledarskap

Oavsett om ni vill arbeta internt med ledarskapet eller ta in tillfällig förstärkning under er förändringsresa så kan vi hjälpa er:

Interima chefsuppdrag – Här går vi in konkret för att stödja ert arbete med förändringar eller utveckling inom organisationen. Detta inom områden som produktion, produktionsteknik och kvalité.

Ledarskapscoachning inom lean – För att arbetet med ständiga förbättringar ska fungera i längden så behöver chefer och ledare anpassa sitt ledarskap för att främja en positiv förändringsmiljö, detta ger trygga förändringsledare. Därför erbjuder Changeloop ledarskapscoachning där vi tillsammans ger era chefer och ledare de förutsättningar som de behöver.

Utbildning

Lean-utbildningar:

Önskar ni utbildning för medarbetarna eller generell utbildning för era ledare? Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar med grund i Lean filosofin.

Utbildningar genomförs på förfrågan och anpassas till respektive företags behov

förändringsledning utbildning
förändringscoach

Förändringscoach inom produktionslyftet

Ska ditt företag delta i produktionslyftet? Då coachar vi er genom er utveckling under programmet. Fredrik, grundaren av Changeloop, är certifierad förändringscoach för produktionslyftet.

Produktionslyftet erbjuder företagsprogram som har utvecklats för att möta tillverkningsindustrins behov och möjligheter. Likväl som företag
från andra branscher är välkomna att delta. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är
företagens egna styrkor och värderingar. Man driver programmen enligt produktionslyftets standardiserade metodik, som man har utvecklat successivt baserat på vunna erfarenheter.
Produktionslyftet drivs genom ett partnerskap som samordnas av RISE IVF. Dessutom är flera andra parter delaktiga: Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Tekniska högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, IUC-nätverket samt flera andra organisationer och konsulter över hela landet.

Produktionslyftet initierades 2007 av Teknikföretagen och IF Metall.
Genom åren har omfattande finansiering givits från framför allt Vinnova och Tillväxtverket.

Man använder finansieringen för att utveckla programmet och etablera en nationell samverkansplattform, men även för att sänka trösklarna för mindre företag att delta.
https://www.produktionslyftet.se/

produktionslyftet

Processutveckling

processutveckling

Få hjälp med er organisations förändringsarbete. Vi erbjuder ett brett urval av metoder och tjänster. Detta för att vi ska kunna hjälpa er precis där ni är just nu.

Facilitering av Kaizen-workshops – 3-5 dagar, för att snabbt flytta fram era positioner inom ett specifikt område.

Projektledning för övergripande lean-implementeringar – Är ni osäkra på hur ni ska börja er lean-implementering? Eller behöver ni göra en omstart av en redan påbörjad lean-satsning? Jag kan hjälpa er med hur ni kommer igång på rätt sätt och hur ni sedan jobbar vidare med förändringsledning internt.

Projektledning – Projektledning inom produktionsteknik

Produktionsteknik – Investeringsberäkningar, optimering av produktionsflöde, produktionslayouter med mera.

Lean Green – Använda lean-metoderna för att adressera ert företags klimatpåverkan med målet att minska utsläpp av växthusgaser.

Förbättringsaudit – Bedöma möjlig potential vid en lean-satsning, identifiera processerna i företaget och deras styrkor och förbättringspotential. Dagarna avslutas med en skriftlig rapport samt presentation av resultatet.


Utbildning

förändringsledning utbildning

Lean-utbildningar:

Önskar ni utbildning av förändringsledare eller generell utbildning för era ledare? Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar med grund i Lean metoden.

Utbildningar genomförs på förfrågan och anpassas till respektive företags behov

Ledarskap

förändringsledning ledarskap

Oavsett om ni vill arbeta internt med ledarskapet eller ta in tillfällig förstärkning under er förändringsresa så kan vi hjälpa er:

Interima chefsuppdrag – Här går vi in konkret för att stödja ert arbete med förändringar eller utveckling inom organisationen. Detta inom områden som produktion, produktionsteknik och kvalité.

Ledarskapscoachning inom lean – För att arbetet med ständiga förbättringar ska fungera i längden så behöver chefer och ledare anpassa sitt ledarskap för att främja en positiv förändringsmiljö, detta ger trygga förändringsledare. Därför erbjuder Changeloop ledarskapscoachning där vi tillsammans ger era chefer och ledare de förutsättningar som de behöver.


Förändringscoach, produktionslyftet

förändringscoach

Ska ditt företag delta i produktionslyftet? Då coachar vi er genom er utveckling under programmet. Fredrik, grundaren av Changeloop, är certifierad förändringscoach för produktionslyftet.

Produktionslyftet erbjuder företagsprogram som har utvecklats för att möta tillverkningsindustrins behov och möjligheter. Likväl som företag
från andra branscher är välkomna att delta. Produktionslyftet tillämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är
företagens egna styrkor och värderingar. Man driver programmen enligt produktionslyftets standardiserade metodik, som man har utvecklat successivt baserat på vunna erfarenheter.
Produktionslyftet drivs genom ett partnerskap som samordnas av RISE IVF. Dessutom är flera andra parter delaktiga: Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Tekniska högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, IUC-nätverket samt flera andra organisationer och konsulter över hela landet.

Produktionslyftet initierades 2007 av Teknikföretagen och IF Metall.
Genom åren har omfattande finansiering givits från framför allt Vinnova och Tillväxtverket.

Man använder finansieringen för att utveckla programmet och etablera en nationell samverkansplattform, men även för att sänka trösklarna för mindre företag att delta.
https://www.produktionslyftet.se/

produktionslyftet

Vill ni ha vår hjälp?

Vi erbjuder både coachning, konsultation, utbildning men även uppdrag på plats som interim chef. För att inleda ert samarbete med oss, börja med att skicka en e-post till: fredrik.andersson@changeloop.se eller ring på 073-9949438. Du kan även kontakta oss via vårt formulär, klicka här för att komma dit. Alla uppdrag inleds med en kartläggning av ert nuläge. Dessutom identifierar vi tillsammans era mål och önskat läge. Detta blir startpunkten för vårt kommande samarbete.

Scroll to Top